Hayatı
kolaylaştıran çözümler
Sayfalar

İNSAN KAYNAKLARI

Güçlü Çadır Kültürü'nü korumak , geliştirmek İnsan Kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.

Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce Güçlü Çadır'ın bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz.

Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli, başarılı organizasyonel farkındalığı olan kişileri katarak, gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.

İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde çok titiz davranıyor; bu fonksiyonlarda çalışan arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyoruz.

Eğitim Programlarımız

Güçlü Çadır genelinde uygulanmak üzere tasarlanmış olan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirerek organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmaktır. Eğitim programları ile Güçlü Çadır şirketlerindeki tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanaklar sağlanır.

Grup bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik veri ve becerileri kazandırmaktır.